1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ

La primera tirada de la LLIGA CATALANA D’AIRE LLIURE, corresponent a les Divisions d’Arc Recorbat, Arc Compost i Arc Estàndard, es celebrarà el dia 5 de març a:

CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelona) – Línia de tir de Barcelona i Girona.
Adreça: Carrer Boters s/n, 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelona)
Ubicació GPS: 41.486874, 2.128717
Correu electrònic: info@cacv.cat
Telèfon contacte: 619214456

PUIGVERD (Lleida) Línia de tir de Tarragona i Lleida.
Adreça: CAMP DE FUTBOL, Carrer de la Bassa,19, PUIGVERD (Lleida)
Ubicació GPS:
41.540733, 0.733457
Correu electrònic: joseperezmesas@gmail.com
Telèfon de contacte: Pepe Pérez 659406775

 

2. INSCRIPCIONS

Podran sol·licitar llur inscripció tots els arquers de les divisions d’arc recorbat, compost i estàndard. Obligatori tenir la llicència d’arquer en vigor.

Les classes admeses son les següents: Esquirol, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Junior, Sènior, Veterà i Novell, tant masculí com femení.

El preu de la inscripció serà de:

20.- € per als Sèniors, Veterans i Novells

10.- € per als Cadet I Junior

  5.- €  per als Esquirol, Benjamí, Aleví i Infantil

 

Forma d’inscripció a la tirada:

 1. Triar (a baix indicat), l’enllaç amb el Formulari d’ inscripció (segons línia de tir).Una vegada emplenat el formulari cliqueu l’opció “enviar” i us sortirà una finestra de confirmació que us indicarà que la vostra inscripció s’ha enregistrat CORRECTAMENT.
 2. Realitzar la transferència bancària ESPECIFICANT NOM DE L’ARQUER, i enviar còpia del comprovant de pagament al club organitzador.
 3. Conservar el comprovant de pagament i portar-lo el dia de la competició, ja que podrà ser requerit per l’organització.

 

                 Enllaços formularis inscripció i dades pagament:

 

3. TERMINI D’INSCRIPCIÓ

El termini d’inscripció romandrà obert a la recepció d’aquesta circular, i es tancarà el dia 27 de febrer a les 20:00 h.

En cas que la línia de tir estigui complerta es tancaran les inscripcions, abans de la data a dalt esmentada.

SORTEIG DE DIANES: Es publicarà a la web de la FCTA.

 

4. NÚMERO DE PARTICIPANTS

CERDANYOLA DEL VALLÈS disposa de 22 aturafletxes amb un màxim de 88 places.

PUIGVERD disposa de 25 aturafletxes, amb un màxim de 100 places.

 

5. DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ

La competició constarà de:

 • Dues series FITA a 70 metres per als arquers junior i sènior de la divisió d’arc recorbat.
 • Dues series FITA a 60 metres per als arquers cadet d’arc recorbat.
 • Dues series FITA a 50 metres, pels arquers cadet, junior, sènior i veterà de la divisió d’arc compost.
 • Una sèrie FITA estàndard (36 fletxes a 50 m i una altra a 30 m.), pels arquers de la divisió d’Arc estàndard.
 • Una sèrie de 36 fletxes a 50 metres i una altra a 30 metres pels arquers novell, i infantil masculí.
 • Una sèrie de 36 fletxes a 40 metres i una altra a 30 metres pels infantils femenins.
 • I les series especials per als menuts: 36 fletxes a 12 metres pels esquirol I benjamí. i 36 fletxes a 30 metres I 36 a 18 metres pels arquers aleví.
 • Es faran tandes de sis fletxes, amb un temps de quatre minuts per entrada.

 

6. ACREDITACIONS

Els esportistes, personal tècnic i premsa que hagin d’accedir al camp de tir hauran d’estar en possessió de l’acreditació corresponent, sense la qual els serà denegat l’accés.

Les acreditacions es sol·licitaran a la F.C.T.A. abans del dia 26 de febrer.

Les autoritats disposaran d’una acreditació especial de la Organització.

En el cas dels menuts, l’organització disposarà d’un voluntari per diana que vetllarà pel bon funcionament de la competició, i es responsabilitzarà de la conducta dels menors i de llurs

puntuacions.

 

7. UNIFORMITAT

Els arquers/es han d’anar uniformats, amb l’equipament oficial actualitzat del club que ha tramitat la seva llicència.

 

8. HORARI DE LA COMPETICIÓ

       09:00 h   Concentració d’arquers i revisió de material. 

       09:15 h.  Inici escalfaments (3 tandes).

       09:45 h.  Inici de la tirada.

       13:30 h   Fi de la tirada (aprox.).

 

9. RECLAMACIONS

Es recorda que qualsevol reclamació al Jurat d’Apel·lació comporta el pagament d’una fiança de 25 € i s’ha d’efectuar per escrit. (Veure Reglament W.A. 3.13).

Per a les reclamacions tècniques, de resultats, etc. Es seguiran les reglamentacions de la WA, RFETA i FCTA.