Per ampliar els coneixements i habilitats relacionats amb l’arc tradicional, tant sobre aspectes tècnics com sobre el material a utilitzar (ús i ajust), per treure el màxim rendiment “

La RFETA, en col·laboració amb la Federació Madrilenya de Tir amb Arc, dins del seu pla de formació contínua i amb la intenció d’ampliar l’oferta formativa per als seus tècnics i esportistes, convoca aquest Curs d’Especialista en Arc Tradicional 2016 (tècnica i material).
El programa es realitzarà de forma teòrica i pràctica, intercalant activitats pràctiques sobre el treball de la tècnica i ajustos de material. Per això recomanem que els assistents portin el seu equip de tir, tot i que no és imprescindible.
El nivell del curs s’enquadra dins el perfeccionament i la tecnificació esportiva.
Aquest curs se celebrarà els dies 10 i 11 de desembre de 2016, al Centre de Tecnificació de tir amb arc de la Comunitat de Madrid (CTTAM)