Inscripcions curs 2017 – 2018

Nom i cognoms:*

Data de naixement:*

Població:*

Telèfon / Mòbil:*

Telèfon / Mòbil opcional:

E-mail:*

Nom mare / pare / o tutor:*

Grup d'entrenament i dies:

Ja pertanys a un club?:
SiNo

Quin?:

Comentaris:

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de CLUB DE TIR AMB ARC LLEIDA CIF : G25801986. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la inscripció i informar-lo dels nostres serveis. Enviant aquest formulari consentiu expressament i autoritzeu que es tractin les dades personals amb les finalitats exposades. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot enviar un correu electrònic a info@tirambarclleida.cat
Enviant aquest formulari accepteu aquestes condicions.

Els camps marcats amb * són obligatoris