Forma part del nostre club

El Club de Tir amb Arc Lleida s’ha creat per formar arquers i per oferir a tots els seus socis la possibilitat de practicar aquest esport de manera plenament satisfactòria. Aquest és un club participatiu i això vol dir que ser soci no és simplement apuntar-te a un curset, ser soci vol dir formar part d’un grup de persones que vetllen per la resta de socis i que tots junts, com a club, poden i volen assolir majors objectius.

Requisits

Si vols comprar o tenir un arc, segons la legislació actual has de tenir la llicència corresponent. Aquesta llicència es tramita a través d’un club federat. A més de ser soci d’un club, per poder practicar el tir amb arc, has de poder accedir a les instal·lacions condicionades per a fer-ho que t’ofereix un club. Per poder obtenir per primera vegada la llicència a través del nostre club, has de demostrar coneixements de tir amb arc i de la seguretat corresponent, aquests coneixements els adquiriràs amb el nostre curs d’iniciació.

El curs d’iniciació té un cost de només 30 € per als nous arquers.
Els arquers menors d’edat que formen part de la nostra Escola Catalana de Tir amb Arc no han de fer cap curs d’iniciació a part, en aquesta escola adquireixen els coneixements i habilitats necessaris per practicar aquest esport.

PREUS LLICÈNCIES FEDERATIVES 2020-21

La vigència de la llicència va des de l’01/10/2020 i fins el 30/09/2021.

Estar federat cobreix la tinença, transport i pràctica regular del tir amb arc en instal·lacions homologades i/o competicions oficials. Tindràs també la cobertura d’accident esportiu obligatòria.

QUOTES ANUALS 2020-21 CLUB DE TIR AMB ARC LLEIDA