D’acord amb el que estableix l’Ordre ECD / 2764/2015, de 18 de desembre i pel vigent Reglament Electoral de la RFETA, aprovat per la Comissió Directiva del CSD en la sessió del 26 de setembre de 2016, el President de la RFETA convoca eleccions a l’Assemblea General, Comissió Delegada i President de la RFETA, per al període Olímpic 2017-2020 amb data 18 d’octubre de 2016.

Trobareu tota la informació del procès aquí » http://www.federarco.es/elecciones-2016